Angļu valoda

talr-woodcon

Jumta kopņu mezglu nagluplākšņu korozija

Korozijas problēma

Metāla kopņu mezglu nagluplākšņu stāvokļa pasliktināšanās ir galvenā problēma ēkās ar augstu mitruma līmeni un korodējošu vidi. Daudzās no šīm ēkām pēc 5 - 10 gadiem var novērot nopietnus korozijas radītus bojājumus. Parastas cinkota tērauda plāksnes ātri rūsēs, ja tās pakļautas mitruma, kondensāta un ventilācijas gaisa ar biogāzēm iedarbībai. Korozija var novest pie ēkas stāvokļa pasliktināšanās, kā arī iespējamas koka būvkonstrukciju nestspējas zaudēšanas.

Kopnes plāksnes rasējumsKoka kopņu nagluplāksnes ir plānas metāla plāksnes, kas tiek izmantotas saliekamo koka kopņu savienošanai. Tās tiek izgatavotas, perforējot plānu cinkotu tērauda loksni (parasti 16., 18. vai 20. kalibra) tā, ka naglas tiek izvirzītas no vienas puses, kā tas parādīts attēlā pa kreisi. Pirms perforēšanas jumta kopņu nagluplāksnes var tikt cinkotas, tādējādi atstājot daudz neaizsargātu metāla malu. Kopņu izgatavošanas laikā kopņu nagluplāksnes tiek iepresētas koksnē vai nu ar hidrauliskās spiedes, vai veltņa palīdzību tā, lai plāksnes naglas iegultos vietā.

Korozijai visvairāk pakļautās ēkas ir neapkurināmas, dabiski ventilētas gaļas un piena lopu kūtis ar redeļu grīdām un dziļām mēslu glabātuvēm. Tāpat korozijai ir pakļautas arī apkurināmas, dabiski ventilētas cūku kūtis. Šajās ēkās bieži vien viss kopņu kopums ir pakļauts mitruma iedarbībai. Vairākumā gadījumu lauksaimniecības ēkās izmantotās jumta kopnes ir paredzētas tam, lai kalpotu mitros apstākļos.


Zemāk redzamajā attēlā pa kreisi ir redzami bojājumi, kas var rasties, ja jumta kopnes tiek novietotas vides iedarbībai pakļautā ēkas daļā - mezgla nagluplāksne ir sākusi rūsēt. Turpretī attēlā pa labi ir redzama koka kopne, kas ir uzstādīta senāk, bet ir izmantota tikai noliktavas ēkā. Šis salaidums joprojām ir labā stāvoklī, jo tas nav pakļauts korozīvas vides iedarbībai.

Fasonlapas ar rūsas un nodiluma pazīmēmMezgla fasonlapa joprojām labā stāvoklī

Biežāk tiek bojātas koka kopņu plāksnes, kas atrodas netālu no ventilācijas atverēm, parasti kopnes balsta, un augšējos mezglos - vietās, kur notiek visintensīvākā gaisa apmaiņa un temperatūras svārstības, radot augstu mitruma līmeni un kondensācijas problēmas. Diemžēl tie ir arī ļoti svarīgi mezgli, lai nodrošinātu koka kopnes jumta konstrukcijas veselumu.

Ja esat nolēmuši uz jumta uzstādīt saules bateriju moduļus, obligāti pārbaudiet šos savienojumus ēkas apskates laikā. Pat, ja ēka ir droši stāvējusi vairākus gadus, tas nenozīmē, ka rūsējošas mezglu negluplāksnes spēj izturēt papildu slodzes.

Korozijas iemesli

Ir daudz iespējamo korozijas rašanās iemeslu lopiem paredzētajās ēkās. Līdz ar lopu izelpu gaisā nonāk liels daudzums mitruma, radot ēkā augstu relatīvo mitrumu, ja vien tas netiek pienācīgi ventilēts. Augsts mitruma līmenis paaugstina kondensāta rašanās iespēju, kā rezultātā visa kopņu koka konstrukcija tiek pakļauta mitruma iedarbībai.

Dzīvnieku uzturēšanās vietās bieži sastopamā amonjaka gāze, kas saskaroties ar šo mitrumu, veido amonija hidroksīdu - ķīmisku vielu, kas ir agresīva pret lielāko daļu metāla virsmu. Brīvā mitruma dēļ slikti aizsargātās tērauda virsmas sāks rūsēt. Mitra koksne paātrina metāla stiprinājumu koroziju, jo koksne pati par sevi ir nedaudz skāba. Turklāt ilgstošs mitrums var paaugstināt koksnes mitruma līmeni virs 30% un paātrināt koksnes trupēšanu.

Dzīvnieku uzturēšanās vietās bieži sastopamie putekļi rada virsmu, uz kuras skābes un gāzes var reaģēt, ievērojami paātrinot korozijas norisi. Kūtīs bieži sastopamās baktēriju kolonijas veido bioplēves uz ēku un aprīkojuma virsmām, tādējādi ļaujot baktērijām augt un radīt citas koroziju veicinošas skābes.

KOROZIJAS NOVĒRŠANA

Pareiza ēkas ventilēšana

Laba ventilācijas sistēma nodrošinās pietiekamu svaiga gaisa plūsmu ēkā, samazinot mitruma, gāzu un putekļu līmeni līdz pieļaujamam. Labi projektēta sistēma minimizēs korozijas problēmas. Lai panāktu pienācīgu ventilēšanu, ir nepieciešams labs ēkas projekts un ventilēšanas organizēšana. Ventilācijas speciālists, iekārtu piegādātājs vai būvuzņēmējs var palīdzēt nodrošināt, lai ar ventilāciju saistītās problēmas neveicinātu korozijas rašanos.

Bieži īpašnieki noslogo kūti, lai paaugstinātu temperatūru ēkā un ietaupītu uz papildu siltumu. Diemžēl tādējādi tiek samazināts ventilācijas līmenis, un paaugstinās mitruma līmenis. Ar ventilatoriem vēdināmās kūtīs nepārtraukti jādarbojas vismaz vienam sūces ventilatoram, lai aizvadītu izelpoto mitrumu. Līdzīgi arī dabiski ventilējamās kūtīs, lai nodrošinātu mitruma kontroli, ir jābūt pastāvīgai gaisa apmaiņai. Turklāt kūtīs ar jumta korē ierīkotu ventilāciju tiek radīta kondensācijas virsma ikvienā kopņu augšējā savienojumā visā kūtī. Skursteņu izvietošana starp jumta kopnēm aizvada gaisu prom no kopņu plāksnēm un samazina korozijas risku.

Uzklājiet koka kopņu metāla platēm aizsargpārklājumu

Vai nu pirms, vai pēc koka kopņu uzstādīšanas pārklājiet plāksnes ar aizsargpārklājumu. Ir svarīgi sagatavot virsmu. Noraupjojiet un notīriet gruntējumu, pārklājiet ar aizsargpārklājumu visas metāla plāksnes, arī to malas. Viens no ieteicamajiem epoksīda pārklājumiem bez svina un hroma ir Epoxy-Polyamide Primer un Topcoat (SSPC Krāsa Nr. 22 vai CGSB Krāsa Nr. 1- GP-146). SSPC apzīmē Tērauda konstrukciju krāsošanas padomi (ASV), un CGSB apzīmē Kanādas valdības Specifikāciju padomi.

Šī epoksīda krāsa ir divkomponentu produkts, kura sajaukšanai un uzklāšanai ir vajadzīgas īpašas iemaņas. Pirms pārklāšanas ar aizsargpārklājumu apstrādājiet plāksnes ar attīrošo šķīdinātāju vai ar smilšpapīru, vai arī rīkojieties saskaņā ar SSPC SP 16 procedūras norādījumiem. Šo uzdevumu var paveikt profesionāls krāsotājs, būvuzņēmējs vai īpašnieks. Tas ir darbietilpīgs process, kura rezultāta efektivitāte ir atkarīga no tā, cik kvalificēts būs personāls, kas to veiks. Jumta kopņu ražotājs vai krāsu piegādātājs var palīdzēt atrast šo aizsargpārklājumu vai līdzvērtīgu produktu. Dažkārt ir nepieciešama katra pārklātā savienojuma papildu apšūšana ar saplāksni. Visbeidzot, persona, kas ir atbildīga par jūsu jumta projektu, precizēs, kas tieši ir jādara.

Izmantojiet iepriekš pārklātas vai nerūsējošā tērauda kopņu plāksnes

Ir pieejamas jau iepriekš pārklātas koka kopņu plāksnes, kā arī plāksnes no nerūsējošā tērauda, taču tās ir dārgas. Pārklātās jumta kopņu plāksnes maksā gandrīz piecreiz dārgāk, nekā standarta G90 cinkotās plāksnes. To slidenās virsmas dēļ tām ir jābūt lielākām, nekā standarta plāksnēm. Tādēļ, ka tās jau iepriekš, pirms jumta kopņu montāžas ir tikušas pārklātas ar aizsargpārklājumu, var gadīties, ka pārklājums tiek bojāts, un rodas korozijas risks.

Nerūsējošā tērauda plāksnes arī ir diezgan dārgas, to cena var ievērojami sadārdzināt koka kopnes kopējās izmaksas. Ne visiem piegādātājiem šādas plāksnes ir noliktavā, tādēļ var palielināties piegādes laiks. Jebkurā gadījumā ir svarīgi, lai kopņu projektētājs un ražotājs izprastu jūsu situāciju. Kad tas ir zināms iepriekš, jūsu projektam tiks izvēlēti atbilstoši materiāli.

Uzstādiet griestus ar izolāciju un tvaikizolāciju

Ja koka kopņu konstrukcija ir pilnīgi nodalīta no dzīvnieku vides, to neietekmēs augstais mitruma līmenis un līdzīgas problēmas. Lai nepieļautu mitruma nokļūšanu bēniņu zonā, ir nepieciešama 4 vai 6 mm polietilēna tvaikizolācija, kuras šuves ir nolīmētas ar līmlenti. Tērauda vai saplākšņa jumti paši par sevi nenodrošina pietiekamu tvaikizolāciju. Lokšņu šuves, stiprinājumi un materiāla porainums ļaus mitrumam tikt garām. Ir nepieciešama minimāla griestu izolācija, lai nepieļautu kondensāta veidošanos uz pašu griestu virsmas.

Dabiski ventilējama kūts ar skursteņiem bēniņu zonāLai samazinātu kūts gaisa ietekmi, vēdiniet bēniņu telpu, ļaujot mitrumam izplūst un svaigajam gaisam ieplūst gar dzegu un kesona zonu. Ir iespējams arī uzstādīt nosūces skursteņus bēniņu zonā starp jumta kopnēm (kā tas parādīts zemāk esošajā attēlā), tādējādi ļaujot izplūst gaisam. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sk. OMAFRA publikāciju Nr. 833, Mājlopu un mājputnu telpu ventilācija, 8. nodaļa, Bēniņu ventilācija, un konsultējieties ar ventilācijas projektētājiem, lai noteiktu skursteņu nepieciešamo daudzumu un izmēru.


Ieteikumi remontdarbiem

  • Ja koka kopnes bojājumi ir nelieli, veiciet kādu no iepriekš minētajām korozijas novēršanas procedūrām, lai nepieļautu korozijas tālāku izplatību.
  • Ja bojājumi ir nopietni apsveriet nesošo koka konstrukciju remontu. Konsultējieties ar inženieri par remontdarbu specifikācijām. Saskaņā ar Ontario Building Code jumta konstrukcijām ir jābūt izpildītām inženiera uzraudzībā.

Kopsavilkums

Lai gan koka kopņu bojājumu problēmas apmēri nav apzināti, skartajās ēkās tā rada ļoti nopietnu situāciju. Īpašniekiem regulāri jāveic savu ēku apsekošana, lai atklātu kopņu plātņu mitruma un korozijas pazīmes. Ja nepieciešams, veiciet remontdarbus. Jums var palīdzēt būvuzņēmējs, kopņu ražotājs vai inženieris-konsultants. Tagad veikto modernizācijas vai remontdarbu izmaksas būs mazākas nekā tad, ja priekšlaicīgi būs jāmaina visa jumta konstrukcija.

Šo faktu apkopojumu sastādīja prof. inž. Dans Makdonalds (Dan McDonald)., Civilās sistēmas, OMAFRA, Londona, un rediģēja prof. inž. Daniels Vords (Daniel Ward), Mājputnu un citu mājlopu izmitināšana un aprīkojums, OMAFRA, Stratforda.

Saistītie raksti:

Kas mēs esam?

SIA Woodcon ir viens no dažiem koka kopņu ražotājiem Latvijā, kurš ir ieguvis tiesības marķēt savu produktu ar CE zīmi, sertificējot savu produkciju pēc Eiropas standarta EN 14250:2010. Lasīt vairāk...

Ko mēs darām?

  • Koka karkasu un koka kopņu projektēšana;
  • Augstas kvalitātes koka kopņu ražošana;
  • Droša produkcijas piegāde uz Jūsu būvobjektu. Lasīt vairāk...

 

Foto galerija

jumta kopnes 1jumta kopnes 2jumta kopnes 3